จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2562

 

โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย  “โรคใบด่างในมันสำปะหลัง”

 

 

 

 

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท

 

 

 

       

 

 

 

8-11-61 ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องใบด่างในมันสำปะหลัง

 

 

 

5-11-61 ร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องใบด่างในมันสำปะหลัง

 

 

 

1-11-61 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการ โรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท

 

 

 

29-10-61 ร่วมงานวันรักต้นไม้

 

 

 

 

 

 

 

28-10-61 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10
26-10-61 ประชุมประจำเดือนตุลาคม     ครั้งที่ 13

23-10-61 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและ กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องใน โอกาส วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

21-10-61 ร่วมงานวันที่ระลึกคล้าย วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ในวาระครบรอบปีที่ 51

       
      อ่านข่าวเพิ่ม