การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ปี 2562

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ Flag Counter

 

;

โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง มหันตภัยร้ายที่ชาวไร่มัน

!!! ต้องระวัง !!!

 

 

เฝ้าระวัง !!! ตั๊กแตนทะเลทราย

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาโรคและแมลงในช่วงฝนแล้ง คลิ๊ก

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการเผา คลิ๊ก

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22-2-64
การประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2564

 22-2-64
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1 จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน

 22-2-64
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 2/2564

    อ่านข่าวเพิ่ม