การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ปี 2562

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ Flag Counter

 

;

โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง มหันตภัยร้ายที่ชาวไร่มัน

!!! ต้องระวัง !!!

 

 

เฝ้าระวัง !!! ตั๊กแตนทะเลทราย

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาโรคและแมลงในช่วงฝนแล้ง คลิ๊ก

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการเผา คลิ๊ก

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-4-64
ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ
แปลงศึกษาวิจัยร่วมกับเกษตรกรและสนับสนุน การดำเนินงาน แปลงต้นแบบ การติดตามและ
เฝ้าระวัง สถานการณ์ศัตรูพืช

 

6-5-64
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

 

 

7-5-64
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
พ.ศ. 2564

 

    อ่านข่าวเพิ่ม