การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ปี 2562

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ เริ่มนับ 24 02 59

 

คลิ๊ก

ร่วมคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาโรคและแมลงในช่วงฝนแล้ง คลิ๊ก

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการเผา คลิ๊ก

 

 

 

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13-11-62
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
(Chief of Operation)

 


  

14-11-62
การประชุมเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563

 
15-11-62
ประชุมสรุปปิดตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563

    อ่านข่าวเพิ่ม