การเป็นประธานอาเซียนของไทย
ปี 2562

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ Flag Counter

 

 

;

โรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง มหันตภัยร้ายที่ชาวไร่มัน

!!! ต้องระวัง !!!

 

 

เฝ้าระวัง !!! ตั๊กแตนทะเลทราย

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาโรคและแมลงในช่วงฝนแล้ง คลิ๊ก

 

ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการเผา คลิ๊ก

 

เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ fall armyworm คลิ๊ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-1-65
ดำเนินการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ชนิดพร้อมใช้ จำนวน 100 กิโลกรัม
เพื่อนำไป สนับสนุน ให้กับจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบต่อไป

 

12-1-65
เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรติดอาวุธ
ทางปัญญา เพื่อพัฒนานักอารักขาพืช รูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาที่ 4
และ รายวิชาที่ 5

 

 

 

 

13-1-65
ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

 

   


ข่าวเพิ่มเติม