1. การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย ควบคุมแมลงศัตรูพืช            คลิ๊ก

                                            2. การใช้เชื้อราเมตาไรเซียม ควบคุมแมลงศัตรูพืช       คลิ๊ก

                                            3. การใช้สารสกัด ควบคุมแมลงศัตรูพืช                       คลิ๊ก

                                           4. การใช้มวนตัวห้ำ ควบคุมแมลงศัตรูพืช                      คลิ๊ก คลิ๊ก

                                           5. การใช้แมลงช้างปีกใส ควบคุมแมลงศัตรูพืช             คลิ๊ก

                                           6. การใช้แมลงหางหนีบ ควบคุมแมลงศัตรูพืช               คลิ๊ก