ศทอ.ชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดสถานที่สอบ วันที่สอบ และรอบการสอบของการอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซนให้กับเกษตรกรผู้รับจ้างพ่น และร้านค้าจำหน่ายไกลโฟเซตทราบ และสามารถเข้ารับการทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้