Knowledge Management ( KM )

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2563

หัวข้อ
ประจำเดือน

1. KM การเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้น

2. KM บิวเวอเรียลอยน้ำ กำจัดแมลงในนา

มกราคม
3. KM ธงดำไล่นก
กุมภาพันธ์
4. KM เรามาเลือกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ได้มาตรฐานกันเถอะ
มีนาคม
5. KM การทำลายเชื้อที่ปน
เมษายน
6.KM เลี้ยงแมลงหางหนีบให้พอใช้
พฤษภาคม
7. KM น้ำขี้หมู บำรุงมันสำปะหลัง
มิถุนายน
8.KM บิวเวอเรียเหน็บกอข้าว วิธีง่ายๆในการควบคุมพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
กรกฎาคม
9. KM น้ำนมหมัก บำรุงพืช
สิงหาคม